درباره همایش
ابعاد و زوایای مثبت آموزش مجازی که برآیندهایی چون عمومیت و فراگیری گسترده، تمرکز بر دیدگاه جامع در یادگیری، صرفه جویی هزینه های آموزشی، دسترسی سریع و آسان به منابع آموزشی و تحقق آرمان عدالت در امر خطیر و حساس آموزش را به همراه داشته است، زمینه های بسیار جدی از توجه روزافزون و جدیِ مبادی اندیشه و تصمیم سازی در گسترش و توسعه این امر مهم را بوجود آورده است.
تبیین مسیر علمی و عملی این روش آموزشی که بویژه در ماه های اخیر، تحت تأثیر ویروس کووید 19 سیستم های آموزش الکترونیک و از راه دور مراکز آموزشی را بیش از هر زمان دیگری، فعال نموده است، ضرورت غیر قابل انکاری است که بایستی در محافل علمی و تجربی بیش تر بدان پرداخت و آموخت .
از همین رو شناخت فرصت ها، راهبردها، ضرورت ها و پیشران های موجود در آموزش مجازی، مرکز آموزش مدیریت دولتی که خود متولی آموزش های مجازی بویژه برای مدیران و کارکنان دولت است، برآن داشته است تا همایش ملی " فرصت ها و ضرورت های آموزش مجازی" را با اهداف و ابعاد ذیل برگزار نماید.

اهداف: 
    بررسی، شناخت و تبیین توسعه و تعمیق فرصت های آموزش مجازی در کشور بویژه با توجه به شرایط موجود آموزشیِ متأثر از کرونا ویروس
    استفاده از تجارب علمی و عملی کشورهای پیشرو در امر آموزش مجازی بویژه با توجه به شرایط موجود آموزشیِ متأثر از کرونا ویروس
    شناخت و تبیین مهم ترین چالش ها و آسیب های موجود آموز های مجازی در ایران و ارائه راهبردها و راهکارهای عملیاتی در مسیر بهبود و کیفی سازی بیشتر آموزش مجازی در مراکز آموزشی کشور 

محورها:
    ضرورت آموزش های الکترونیکی در سازمان ها و نهادها در عصر کرونا
    راهبردهای سازمان ها و نهادها در آموزش های حضوری و الکترونیکی در عصر کرونا
    تجارب سازمان ها و نهادها و مراکز آموزشی در ارائه خدمات آموزش های الکترونیکی در کشور
    الگوهای طراحی دوره های آموزشی الکترونیکی
    روش های ارائه آموزش های الکترونیکی
    ظرفیت های آموزش و یادگیری الکترونیکی در کشور
    طراحی محتوای الکترونیکی و ابزارهای تعاملی در آموزش های نوظهور در عصر کرونا
    الزامات کیفیت بخشی به آموزش الکترونیکی
    چالش آموزش های الکترونیکی در عصر کرونا
    چالش های ارزیابی اثربخشی آموزش های الکترونیکی
    تجارب کشورها در آموزش های الکترونیکی در عصر کرونا

شورای سیاستگذاری: 
    آقای مهندس جمشید انصاری ( معاون رئیس جمهور و رییس سازمان اداري و استخدامی کشور  )
    خانم دکتر زهرا احمدی پور(رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی)
    دکتر صدرالدین صدری (معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور)
    دکتر علاء الدین رفیع زاده (معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور)
    دکتر  احمد پیروز
    دکتر علیرضا علوی تبار
    دکتر موسی خانی
    دکتر شهناز جهانگیری (معاون پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی)
    دکتر مهدی حسینی راد (معاون آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی)
    دکتر سیدمحمود حاج اکبری (معاون منابع انسانی و پشتیبانی مرکز آموزش مدیریت دولتی) 

رییس همایش: 
    خانم دکتر زهرا احمدی پور(رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی)


برنامه زمانبندی :
    مهلت دریافت مقالات و تجارب: 5 اسفند 1399
    ارزیابی و داوری مقالات و تجارب: 13 اسفند 1399
    زمان برگزاری همایش: 20 اسفند 1399

 نحوه برگزاری: 
    مجازی (آنلاین)

محل برگزاری:
    تهران - خیابان کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی شمالی - شماره 198 مرکز آموزش مدیریت دولتی
 
اطلاعات تماس