معرفی کنگره

با توجه به تجربه مفید و ملموس جهانی در زمینه آموزش و تربیت نیروی انسانی شاغل در بدنه دولت در کشورهای توسعه یافته، آذرماه سال 1348 شمسی بر اساس بند 3 ماده 44 قانون استخدامی کشور ایران، موسسه ای بنام "مرکز آموزش مدیریت دولتی" با هدف توانمند سازی کارکنان دولت در امور مدیریتی و فنون اداری تاسیس شد. آز آن تاریخ پنجاه سال  است که کارکنان و مدیران دولتی تحت پوشش آنواع و اقسام آموزش های مدیریتی قرار گرفته اند.آموزش های عمومی شغلی،آموزش های فرهنگی ، بهبود مدیریت، دوره های تخصصی مدیریتی بدو خدمت و حین خدمت و مانند آن .

پس از نیم قرن تلاش در سایه سیاست آموزش کارکنان دولت و همچنین تلاش های صادقانه  مدرسان، کارشناسان و مدیران سازمان ها و موسسات متولی دولتی و این اواخر، بخش اعظمی از ظرفیت آموزشی بخش خصوصی کشور، از شواهد و نتایج بدست آمده بر می آید که  انتظارات مورد نظر حاصل نشده است . چه اتفاقی افتاده است که علی رغم قدمت طولانی برنامه ریزی آموزشی و همچنین تاسیس سازو کارهایی مانند مرکز آموزش مدیریت دولتی و حتی استفاده از بخش خصوصی در این حوزه و ارائه آموزه هایی در زمینه اخلاق حرفه ای، مباحث ارزشی و تخصصی مدیریتی، کارایی، مقبولیت و مشروعیت نظام اداری از نگاه مردم رشد چندانی نداشته است.

نطر به جایگاه کارکنان دولت به عنوان دست‌اندرکاران حاکمیت از یک طرف و ضرورت ارتقاء توانمندی‌های اخلاقی و تخصصی آنان به منظور ارائه خدمات برتر از طرف دیگر، اهمیت پرداختن به موضوع راهبردی "آموزش کارکنان دولت" و عوامل موثر بر آن را دو چندان کرده است.

در طول این پنجاه سال خدمات آموزشی در قبال مدیران و کارکنان نظام اداری، چه عواملی باعث شده است که نتایج مورد انتظار حاصل نشود؟ آیا مشکل در سطوح سیاستگذاری نظام آموزش کارکنان بوده است که عمدتا با رویکرد بخشنامه محور به این مهم پرداخته است؟ یا اشکال در نحوه ارائه، طراحی و اجرای آموزش از سوی دستگاه مسئول موجب این کاستی شده است؟ آیا فراگیران کوتاهی کرده‌اند یا ایراد در محتوا بوده است؟ آیا برنامه‌ریزی اشکال داشته یا مدرسان توان کافی در انتقال دانش و مهارت مورد نظر را نداشته‌اند؟

مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان متولی اصلی اجرای آموزش کارکنان دولت در آستانه پنجاه سالگی تاسیس خود در نظر دارد این نقیصه بسیار مهم که دامنگیر نظام اداری کشورشده است را از طریق برپایی کنگره علمی بین المللی مبتنی بر پژوهش، مورد مطالعه قرار داده  و به نحوی آسیب های موجود را با معاضدت و مشارکت صاحب نظران داخلی و خارجی نظام اداری برای اولین بار به شکل جامع و سازمان یافته مورد بررسی قرار دهد.

اطلاعات تماس