ثبت نام در همایش ها

با توجه به هماهنگی های صورت پذیرفته توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی با پایگاه استنادی جهان اسلام مقالات پذیرفته شده در ISC نمایه خواهد شد

ثبت نام در همایش اول 
1398/4/23
همایش ملی خط مشی گذاری برای آموزش شایسته مدیریت و کارکنان دولت  
   
ثبت نام در همایش دوم
1398/5/23

همایش ملی تبیین نظام های استاندارد آموزش   

   
   
ثبت نام در همایش سوم
1398/6/24

همایش ملی آسیب شناسی طراحی ، اجرا و نظارت در آموزش مدیران وکارکنان دستگاه های اجرایی   


 
اطلاعات تماس