ثبت نام در همایش ها

با توجه به هماهنگی های صورت پذیرفته توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی با پایگاه استنادی جهان اسلام مقالات پذیرفته شده در ISC نمایه خواهد شد

ثبت نام در همایش اول 
1398/4/23
همایش ملی خط مشی گذاری برای آموزش شایسته مدیریت و کارکنان دولت  
   
ثبت نام در همایش دوم
1398/5/23

همایش ملی تبیین نظام های استاندارد آموزش   

   
ثبت نام در همایش سوم
1398/6/24

همایش آسیب شناسی طراحی، اجرا و نظارت در آموزش مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی

   
ثبت نام در همایش چهارم
1398/7/15

همایش اثر بخشی آموزش­ مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی

   
ثبت نام در همایش پنجم
1398/7/30

همایش آسیب شناسی تحقیق و توسعه در خصوص آموزش مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی


 
اطلاعات تماس