در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي مستخدمين دولت، به استناد تبصره 3 ماده 44  قانون استخدام كشوري، مصوب 1345، مبني بر تأسيس موسسه اي براي آموزش مديريت و فنون اداري،  مؤسسه اي در تيرماه 1348 با نام «مركز آموزش مديريت دولتي» وابسته به سازمان اموراداري و استخدامي سابق کشور تشکيل و فعاليت هاي خود را در چارچوب مأموريتها و وظايف قانوني تعريف شده، شروع نمود.
پس از تاسيس، بيشتر فعاليت هاي مرکز آموزش مديريت دولتي بر روي آموزش هاي شغلي کوتاه مدت (بدو خدمت و ضمن خدمت) مديران و کارکنان شامل آموزشهاي توجيهي بدو خدمت کارکنان، آموزشهاي توجيهي مديريت بدو انتصاب مديران، آموزشهاي حين خدمت مديران سطوح مختلف، آموزشهاي مشاغل مشترک اداري دستگاههاي اجرايي متمرکز شده بود، اما در تاريخ 1351/8/2 شوراي گسترش آموزش عالي کشور، مجوز اولين دوره آموزش بلندمدت در مقطع فوق ليسانس در رشته مديريت دولتي را براي مرکز آموزش مديريت دولتي صادر نمود، بعد از آن مرکز آموزش مديريت دولتي برنامه هاي خود را در جهت ارتقاي دانش مديريت حرفه اي تحت عنوان دوره هاي بلندمدت در سطوح کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا در رشته هاي مختلف مديريت (مديريت مالي ـ مديريت سيستم هاي اطلاعاتي ـ مديريت عمران شهري ـ مديريت صنعتي ـ مديريت اداري ـ مديريت آموزشي ـ مديريت بازرگاني و مديريت دولتي) ارائه نمود و فارغ التحصيلان مختلفي را در رشته هاي مذکور به نظام اداري کشور عرضه نمود.


 
دکتر زهرا احمدی پور
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی

مشاهده رزومه
مهندس جمشید انصاری
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور


اهم فعالیت های مرکز در 5 دهه:

دهه اول(1357-1348)
-    امور پژوهش ومطالعات با استفاده از فنون وعلوم اداری در تسریع تحولات اجتماعی واقتصادی ایران 
-    مجله مدیریت امروز(1349)
-    تهیه بروشور دوره های مختلف آموزشی
-    ترجمه مقالات علمی درباره مسائل مدیریت و سرپرستی، به منظور تکثیر و توزیع بین دانشجویان
-    تهیه نوار سخنرانی ها جلسات مدیریت و تکثیر آن

دهه دوم(1367-1358)
-    تهیه طرح جامع آموزش مدیریت دولتی
-    تشکیل گروه های جدید متناسب با نوع فعالیت های مرکز 
-    طراحی و اجرای دوره های عالی مدیریت (ویژه وزراء، معاونیت وزرا و همطراز)
-    تدوی وانتشار کتاب های تخصصی در حوزه مدیریت
-    انتشار فصلنامه مدیریت دولتی
-    برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی

دهه سوم(1377-1368)
-    اجرای دوره های بلند مدت/ کوتاه مدت
-    جذب دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت از طریق وزارت علوم با ارزش علمی
-    جذب دانشجوی کاردانی وکارشناسی رشته مدیریت دولتی از طریق طرح مدیران با ارزش استخدامی
-    جذب هیئت علمی
-    تدوین وانتشار کتب تخصص در حوزه مدیریت
-    انتشار فصلنامه مدیریت دولتی
-    تاسیس مراکز آموزش مدیریت دولتی در کلیه مراکز استانها(29استان)
-    تاسیس مرکز تکنولوژی آموزشی با امکانات پیشرفته صوتی و تصویری
-    راه اندازی مرکز توسعه اطلاعات و ارتباطات مدیریت 
-    راه اندازی بانک اطلاعات مدیران کشور
-    برگزاری دوره های تربیت مدرسان و تربیت کارشناسان با همکاری موسسه آمستردام هلند
-    ایجاد و راه اندازی مرکز پژوهش های مدیریت
-    تاسیس دارالقران کریم
-    تاسیس مرکز زبانهای خارجی
-    ایجاد مجتمع های علوم و فنون مدیریت
-    انجام پژوهش های ملی و فعالیت های بین المللی

دهه چهارم( 1387-1378)
-    ادامه برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت
-    تربیت سیسصد مدیر زن(دوره های کارشناسی ارشد و دوره های فرهنگی)
-    تولید فصلنامه مدیریت توسعه
-    برگزاری سمینارها ونشست های تخصصی
-    تدوین و انتشار کتابهای تخصصی حوزه مدیریت
-    ادامه برگزاری دوره های آموزشی با ارزش علمی  در رشته های مدیریت
-    تشکیل کارگروه های پژوهشی با هدف بهره گیری از فرصتها و توان علمی – کارشناسی موجود در عرصه های ملی و 
بین المللی

دهه پنجم(1397-1388)
-    برگزاری دوره های آموزشی توجیهی ، شغلی، فرهنگی و عمومی، آموزش های مدیران
-    جذب 5 نفر دانشجوی دکترای پژوهش محور
-    تولید محتوای آموزشی مورد نیاز کارکنان و مدیران 
-    تربیت مدرسان ویژه حوزه آموزش های ضمن خدمتت کارکنان دولت (عمومی و موضوعی)
-    اجرای آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت مدیران و کارکنان دولت ( حضوری و غیر حضوری)
-    اجرای آزمایشی کانون های ارزیابی و توسعه مدیران
-    برگزاری مصاحبه های استخدامی دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی
-    اعتبار سنجی موسسات آموزشی غیر دولتی
-    ایجاد دبیرخانه اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری
-    تدوین و انتشار کتاب های تخصصی حوزه مدیریت
-    برگزاری نشست ها و سمینارهای تخصصی /کارگاه های پژوهش محور و همایش های علمی در سطح ملی
-     مستندسازی تجربیات مدیران 
-    پشتیبانی از خدمات آموزشی مدیریت های استانی